Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

Ουπς!
Νάμαστε. Σαν έτοιμοι από καιρό, ανέκαθεν "ξεκουμπυρωμένοι" (απασφαλισμένοι που θάλεγε και ο Πολύδωρας -τον θυμάστε;;;) για την κατάθεση της Αγίας Γνώμης.
Δήγμα Δηλαδή δάγκωμα Γραφής γιατί έτσι θέλουμε να είμαστε , γιατί αυτό δίνει νόημα στην διάθεσή μας να κολυμπησουμε στο ηλελτρονικό πέλαγος.
Θα τα λέμε (;)
ο ΓραφοΔήκτης